Persoonlijk

Klaverbladzorg levert met kleine teams verpleging en persoonlijke verzorging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.

Klaverbladzorg levert ook palliatieve zorg in de laatstefase van het leven. Er zijn geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg snel worden ingezet.


Oplossingsgericht

Klaverbladzorg gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met handicaps en beperkingen.

Klaverbladzorg helpt u hiermee om te gaan. Ook bereiden wij u en uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw ziekte en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.


Samenwerking

Klaverbladzorg werkt samen met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt. Samen kijken we naar wat voor u de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie.

Het gaat dan b.v. om reactivering, ademhalingstherapie, hulpmiddelen, aanpassingen e.d. De betrokken therapeuten zijn gericht op reactivering en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Zij bieden daarbij ondersteuning aan cliƫnt en mantelzorger(s).